தெற்கு ரயில்வேயின் சென்னையில் ஒப்பந்தகால அடிப்படையில் நிரப்பப்பட உள்ள 2393 பணியிடங்களுக்கு முன்னாள் ராணுவத்திற்கான சிறப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு ராணுவத்தில் 15 ஆண்டு சேவையாற்றி ராணுவ வகுப்பு-1 சான்றிதழ் அல்லது அதற்கு சமமான தகுதி பெற்று ஓய்வு பெற்ற முன்னாள் ராணுவத்தினரிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.